Tag Archive: 10CDR

CPM1A-10CDR-D-V1

CPM1A-10CDR-D-V1 PLC 6 DC inputs/4 relay Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1 …

Xem chi tiết »

Permanent link to this article: http://banbientan.com/cpm1a-10cdr-d-v1/

CPM1A-10CDR-A-V1

CPM1A-10CDR-A-V1 PLC 6 DC inputs/4 relay Outputs, nguồn 100-240AC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1 …

Xem chi tiết »

Permanent link to this article: http://banbientan.com/cpm1a-10cdr-a-v1/

Bộ PLC cỡ nhỏ CPM1A

Bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ CPM1A Download Catalog tiếng việt CPM1A Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O. ƒ Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào. ƒ Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog o Xử lý ngắt o Các đầu vào đáp ứng nhanh …

Xem chi tiết »

Permanent link to this article: http://banbientan.com/plc-cpm1a-omrom/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316