Tag Archive: 10C1AR

ZEN-10C1AR-A-V2

ZEN-10C1AR-A-V2 Nguồn vào: 100-240VAC Số đầu vào 6 AC, số đầu ra 4 rơ le 8A (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được …

Xem chi tiết »

Permanent link to this article: http://banbientan.com/zen-10c1ar-a-v2/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316