↑ Return to Bộ hiển thị số

Print this Trang

K3MA-F

K3MA-F 100-240VAC K3MA-F-A2 100-240VAC K3MA-F 24VAC/VDC
     
Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, nguồn 100 – 240 VAC Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, đầu ra 2 rơ le, nguồn 100 – 240 VAC Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, nguồn 24 VAC/VDC
K3MA-F-A2 24VAC/VDC    
 
Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, đầu ra 2 rơ le, nguồn 24 VAC/VDC

Permanent link to this article: http://banbientan.com/omron/bo-hien-thi-so/k3ma-f/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316