↑ Return to Bộ định thời gian

Print this Trang

H3B

H3BA-N AC220V H3BA-N8H AC220V H3BF-N8 AC220V
     
Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog Bộ định thời gian hai kim (Twin timer), 8 chân tròn, analog
H3BG-N8H AC220V H3BH-N8 AC220V M H3BH-N8 AC220V S
     
Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analog Bộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 phút Bộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 giây

Permanent link to this article: http://banbientan.com/omron/bo-dinh-thoi-gian/h3b/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316