«

»

Print this Bài viết

H3CR-F8 AC100-240

H3CR-F8 AC100-240
Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog
  • Loại 8-chân
  • Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)
  • Ngõ ra rơle DPDT
  • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 30h
  • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-A

Tài liệu tiếng anh H3CR-A

Permanent link to this article: http://banbientan.com/h3cr-f8-ac100-240/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316