«

»

Print this Bài viết

H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog
  • Loại 8-chân
  • Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48
  • Ngõ ra rơle DPDT
  • Chế độ hoạt động:
A:ON-delay (power supply start)
B2:Flicker ON start (power supply start)
E:Interval (power supply start)
J:One-shot (power supply start)
  • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
  • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-A

Tài liệu tiếng anh H3CR-A

Permanent link to this article: http://banbientan.com/h3cr-a8-ac24-48-dc12-48/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316