«

»

Print this Bài viết

G3NA-220B AC200-240

G3NA-220B AC200-240

Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC

  • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max. (DC input); 3/2 of load power source cycle + 1 ms max. (AC input)
  • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
  • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
  • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
  • Chỉ thị trạng thái: LED
  • Có nắp che bảo vệ
  • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

Tài liệu tiếng anh G3NA

Tài liệu tiếng việt G3NA

Permanent link to this article: http://banbientan.com/g3na-220b-ac200-240/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316