«

»

Print this Bài viết

G2RG-2A4 DC12

G2RG-2A4 DC12

Rơle công suất

  • Loại tiếp điểm: DPST-NO
  • Dòng điện tiếp điểm: 8 A at 250 VAC
  • Tiêu chuẩn: RoHS

Tài liệu tiếng anh G2R

Permanent link to this article: http://banbientan.com/g2rg-2a4-dc12/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316