«

»

Print this Bài viết

Bộ mã hóa

thiết bị phản hồi cung cấp tín hiệu xung trở lại thiết bị khác để theo dõi vị trí/tốc độ của động cơ hoặc hệ thống cơ khí.

E6B2 E6B2 thông dụng 

E6A2 loại Kinh tế

E6B2 thông dụng

Permanent link to this article: http://banbientan.com/bo-ma-hoa/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316